Čerpacie systémy

Každý typ čerpadla je vhodný na konkrétny účel. Preto je dôležitý samotný výber správneho typu a výkonu čerpadla pre dané podmienky. Niektoré typy je možné pre jeden účel aj vzájomne zamieňať, ale neodporúčame zveriť výber laikovi. Naše riešenia sú vždy optimalizované podľa technických a následne cenových podmienok. Vždy je dôležité správne určiť kedy možno ustúpiť z technických požiadavok pre zníženie investície a kde je hranica kompromisu. V budúcnosti sa tak vyhneme mnohým nepríjemnostiam a zbytočným nákladom pri prevádzkovaní zvoleného zariadenia.

Rovnako dôležité je správne príslušenstvo a ovládacie prvky. Iba ich správnym výberom možno zabezpečiť bezpečnú a bezporuchovú prevádzku.

Samonasávacie čerpadlá

Tieto čerpadlá sa odlišujú od čerpadiel s normálnym saním svojou schopnosťou nasať vodný stĺpec aj vtedy, keď nie je zavodnené celé sacie potrubie. Stačí zavodniť hydrauliku čerpadla. Vzhľadom na fyzikálne zákony je sanie obmedzené na saciu hĺbku 8 m. Najčastejšie sa využívajú ako malé domáce vodárničky pre zásobovanie domácností vodou. S ohľadom na požadovaný výkon je možné aj napájanie automatickej závlahy. V našej ponuke nájdete čerpadlá z produkcie niekoľkých značiek, napríklad čerpadlá JET15M-SS, alebo  CAM 98, či , XKJ 1305 S.  Okrem klasických modelov s jedným obežným kolesom nájdete v nej aj viacstupňové samonasávacie čerpadlá LEO,  alebo samonasávacie čerpadlo WILO. Výkonnejšie modely v našom sortimente sú schopné zásobovať aj stredne veľký závlahový systém, kde je požadovaný väčší výkon, ako pre zásobovanie domácnosti. Napríklad samonasávacie čerpadlo MP 1500

Pozrieť produkty

Obehové čerpadlá

Väčšinou zabezpečujú cirkuláciu média v systéme chladenia, alebo vykurovania. V princípe ich možno deliť podľa konštrukcie motora na mokrobežné a suchobežné. Pre väčšie svetlosti potrubí(100 a viac mm) sa zväčša vyrábajú suchobežné typy s mechanickou upchávkou. Pred zakúpením čerpadla je mimoriadne dôležité presné určenie jeho pracovného bodu. Vyhnete sa tak mnohým technickým problémom pri prevádzke.

V našej ponuke nájdete čerpadlá značky IMP, WILO, Grundfos, ale aj iné. V prípade záujmu nás kontaktujte, poskytneme vám detaily, resp. podľa technických zadaní vám pomôžeme vybrať správny typ čerpadla.

Pozrieť produkty

Viacstupňové čerpadlá

Pre rôzne technické využitie od zásobovania celých obytných štvrtí cez požiarne systémy a závlahy, až po výrobné a čistiace technológie sa používajú čerpadlá pre zvyšovanie tlaku. Fungujú buď samostatne, alebo ako automatická tlakovacia stanica pozostávajúca z niekoľkých čerpadiel a riadiaceho systému.

Vyrábajú sa v horizontálnom, alebo vertikálnom prevedení. Technické riešenie týchto zariadení nie je vždy rovnaké a my sa snažíme pre zákazníka vždy nájsť to najoptimálnejšie riešenie.

Ponorné čerpadlá

Využívajú sa na čerpanie podzemnej vody, alebo na čerpanie zo zásobníkov. Sú určené pre čistú vodu s obsahom pevných častíc do 30g na meter kubický vody, alebo pri špeciálnej konštrukcii až do 300g/m3 vody. Nakoľko nemajú straty spojené s nasávaním vodného stĺpca, majú vysokú účinnosť a preto sú efektívne. Uplatnia sa nielen v zavlažovacích systémoch, ale i pre zásobovanie domácností, či tepelných čerpadiel vodou. Na rozdiel od klasických zásobovacích systémov pracujú nehlučne. Ich fungovanie prezrádza iba voda tečúca z vášho kohútika. V ponuke sú ako modely pre domácnosť (napríklad PluriTECH2), ako aj čerpadlá pre trvalú záťaž.

Pozrieť produkty

Drenážne a kalové čerpadlá

Ponorné čerpadlá pre čerpanie odpadových vôd slúžia na dopravu znečistených a splaškových vôd najmä tam, kde je problematické vyspádovanie potrubí do kanalizácie. Špeciálnym prípadom sú rovinaté časti krajiny, kde nie je jednoduché budovanie kanalizácií v spáde a tak sa budujú t.z.v. tlakové kanalizačné sústavy. Z konštrukčného hľadiska existujú rôzne druhy čerpadiel podľa účelu a zloženia čerpaného média. Pre čerpanie odpadov z domácností, alebo veľmi znečistených kanalizačných šácht odporúčame čerpadlá so sekacími nožmi. V našej ponuke nájdete aj čerpadlá  pre čerpanie zapieskovanej vody na stavbách, či prečisťovanie kopaných studní a najčastejšie vyhľadávané drenážne čerpadlá na odvodnenie zatopených priestorov.

Pozrieť produkty

Ovládanie a príslušenstvo k čerpadlám

Každé čerpadlo potrebuje vhodné príslušenstvo, ako sú spínacie a riadiace prvky, ochrany, prípadne tlakové nádoby a filtre. Toto všetko je súčasťou našej ponuky nielen ako predaj materiálu, ale tiež pridaná hodnota vo forme odborného poradenstva a navrhovania kompletných riešení. Nájde u nás klasiku, aj moderné prietokové spínacie prístroje, frekvenčné meniče otáčok aj filtre na vodu.