Katalóg produktov

S kompletnou ponukou, ktorá obsahuje cez 1300 rôznych typov elektrických ponorných a povrchových čerpadiel SAER ponúka optimálne riešenie pre každú potrebu. Možné aplikácie sú rôzne, vyššie zhrnuté do piatich makro skupín. Medzi ne patria požiarne čerpadlá a tlakové stanice, pre stavby lodí, baníctvo, zavlažovanie, vykurovanie a klimatizáciu, verejný sektor, rekuperácia tepla, napúšťanie nádrží a cisterien, umývacie zariadenia, rozvod vody atď.Čerpadlá a motory je možné dodať v štyroch rôznych metalurgiách: liatina, uhlíková oceľ, nerezová oceľ a bronz pre morskú vodu.

Aplikácia produktov SAER